Mögel ger dålig lukt

Mögel ger i de allra flesta fall upphov till en dålig lukt. Mögelukten kan lättast beskrivas för den som inte någon gång känt den som unken och ofräsch. Det är dessutom en lukt som man jämt kommer att identifiera när man väl känt den en gång.

Mögelsvampar ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner samt mikrobiella lättflyktiga organiska gaser. Mögelsporernas uppgift är att sprida möglet, men de kan också framkalla bland annat allergiska reaktioner om de blir inandade. Mykotoxinerna är mögelsvamparnas egna gift och det ger upphov till irritation i luftvägarna men också andra symptom hos den som blir drabbad. Mykotoxinernas giftighet beror dels på svampsort, dels på mottagaren.

Mikrobiella lättflyktiga organiska gaser, eller MVOC (”microbial volatile organic compound”) som det också kan kallas är det som bidrar till den dåliga mögellukten. Det bör tilläggas att en specialtränad så kallad mögelhund har lärt sig identifiera samt markera just dessa MVOC. Mögelhund kan vara bra att bruka när man undersöker om man har mögel i huset.

Mögel-lukten är sådan, att den lätt biter sig i väggar samt inredning och det är ibland tillsynes omöjligt att bli av med den. Det trots att man har lyckats tillintetgöra möglet i sig. Lukten kan stanna kvar länge om man inte gör någonting åt den. Kläder som har börjat lukta mögel kräver ofta att man tvättar dem flera gånger, och ibland hjälper inte ens det.

Mögel trivs bäst där det finns gott om fukt. Vanliga ställen där mögel kan påträffas i ett hem är badrum, källare och vindar. Eftersom fukten är avgörande för möglets förekomst är det viktigt att man ser över och åtgärdar dålig ventilation och också dränering om det rör sig om mögel i husgrunden. När man har att göra med mögelsanering är det ibland angeläget att kombinera mögeldödande medel med avfuktning och förbättring av ventilationen.

Vad gäller sanering så förekommer det en del olika sätt att bli av med mögel på. Vilket sätt man väljer är naturligtvis upp till var och en och bör grundas på mängden mögel man har att göra med och var det förekommer.

Om möglet är väl synligt, exempelvis i badrum, på kakel eller andra släta material kan man rengöra med rengöringsmedel alternativt diskmedel och sedan torka av med mycket med ättika. Man kan också använda sig av klorin, som avlägsnar möglet, men som dessutom är miljö- och hälsofarligt.

Finns möglet så att det är komplicerat att komma åt, i källare, krypgrunder och så vidare, kan fogging vara ett gott tips. Fogging är att man värmer upp mögeldödande medel till kokpunkten varpå det förångas, vilket sker i en speciell teknisk anordning. Ångorna kan lättare tränga in och komma åt på otillgängliga ställen.

Det mest drastiska sättet att bli av med mögel är att ta bort det angripa materialet och ersätta det. Det är dock dyrt och omständigt, men det enda sättet som medför så att man blir fullkomligt kvitt mögelsporer och mykotoxiner.

För att bli av med lukten kan man nyttja foggingmetoden, men då värmer man istället upp ett annat medel vilket har till uppgift att neutralisera den dåliga lukten. Man kan även använda sig av ozon, som är reaktivt och på så vis slår sönder molekylerna som bildar den dåliga lukten. Dessa typer av luktsanering blir alltmer effektiva men behöver speciella apparater. Vid korrekt hantering är inom kort mögel och dålig lukt ett minne blott! Efter saneringen – eller ännu hellre före någon skada alls – skyddar man mot nytt mögel med Tvärstopp alternativt Fulstopp.

Hjälp åt dem som lider av mögelallergi

Att reagera på mögel behöver inte betyda att man lider av mögelallergi. De som främst uppvisar mögelallergi är så kallade multiallergiska, det vill säga att de lider av åtskilliga andra allergier. En person som är allergisk mot mögel reagerar på mögelsporer även utomhus där luften är till synes frisk.

Allergi är något som ökar, framförallt i den alltmer kliniskt rena västvärlden. Man förmodar att det beror på att celler som vanligtvis har hand om att utrota bakterier, virus och parasiter är understimulerade och plötsligen börjar framställa antikroppar mot för kroppen alldeles ofarliga ämnen, så som pollen, pälsdjur samt mögel. Detta får effekten att en allergisk person reagerar kraftigt vid exponering av allergenet.

De allra flesta människor märker av om en inomhusmiljö är kraftigt angripen av mögel. Det kan röra sig om att man uppfattar en illa lukt som är starkast när man precis går in i huset för att man därefter så småningom vänjer sig vid den. Det kan också röra sig om en rad andra symptom som är allt från ofarliga till direkt hälsofarliga. Symptomen skiljer sig frekvent beroende på vilken variant av svamp det rör sig om.

En välmående människa klarar närapå i samtliga fall självt av ett svampangrepp, men om man har en nedsatt immunförsvar p.g.a. t.e.x. AIDS eller immunsuppressiva läkemedel så kan en svampinfektion, eventuellt till följd av mögelexponering bidra till mycket farliga konsekvenser.

Mögel i hus skall helst förebyggas med Tvärstopp, annars omhändertagas omedelbart, oavsett ifall man har mögelallergi eller inte. Man sanerar lämpligen genom att ta bort allt angripet material och ersätter det med nytt och fräscht. Om man inte kan avlägsna materialet så kan man nyttja mögeldödande medel som Fulstopp. Även vanligt diskmedel äger mögeldödande verkan. Tyvärr tar dessa medel inte bort svampsporer samt mykotoxiner, vilka är de som kan verka hälsovådligt.

Det är vidare betydelsefullt att man tar bort anledningarna till mögeltillväxten. Den huvudsakliga anledningen är fukt. Följaktligen är det typiskt med mögel i badrum och andra våtutrymmen men även utrymmen som inte värms upp lika mycket som själva bodelen i ett hus, så som källare samt vind. Man bör se till så att utrymmena torkas ur samt förblir torra eller möjliggör för duglig ventilering vilket medför att fukten raskt elimineras från utrymmet.

Mögelallergi liknar till symptombilden pollen- och pälsdjursallergi

Mögelsporer är inte allt för sällan så små att de kan sväva fritt i luften och därför är det vanligt att man andas in det. Precis som de andra nämnda allergierna så skänker mögelallergi rinniga ögon, snuvig näsa, nysningar och i mer allvarliga fall astma.

Är man allergisk så finns det läkemedel att nyttja, både receptfri och receptbelagd sådan. Det vanligaste att nyttja mot allergi, så som mögelallergi, är antihistaminer som intas i tablettform och som hindrar frisättningen av histamin och därmed allergiska symptom. Det finns dessutom ögondroppar ifall man har problem med rinniga och ögon som kliar, samt en hel mängd skilda nässprayer. Dessa läkemedel finns receptfritt. Ifall man får astmatiska besvär så ska man utredas av läkare för att få en korrekt astmamedicin utprovad. Dessa är vanligtvis i inhalatiosform och är receptbelagda.

Den som lider av mögelallergi ska inte känna sig tröstlös, det går att behandla!

Att vistas i det gröna är en lycka för samtliga sinnen och de som kan och orkar brukar vilja ha en egen trädgård att både njuta av och jobba i. Trädgårdsarbete är terapeutiskt och meditativt och att stoppa fingrarna i jorden då och då är för flera personer betydelsefullt för välbefinnandet. Det är såklart inte bara jordiga händer som ger välbehag utan alltsammans som kommer med en trädgård – solen, den friska luften, de tydliga färgerna och de fräscha dofterna. Vilken kategori av trädgård man vill äga är väldigt personligt, somliga gillar vildvuxna, lummiga små trädgårdar medan andra vill ha skarpa linjer och välansade gräsmattor, plus andra blir stimulerade av att ha en damm i sin trädgård.

Gemensamt för de allra flesta som äger en trädgård är att ogräs är en högst ovälkommen inkräktare i den balans man försöker bilda. Vissa lägger ner hela sin själ i trädgården medan andra bara gör det som är särdeles nödvändigt. Oavsett så är ovälkomna plantor ett besvär för otaliga trädgårdsägare och det ultimata sättet att motverka dem är med ogräsmedel.

Vanliga ogräs

Vanliga ogräs i svenska trädgårdar inkluderar:

• Maskrosor

Dessa fina, solgula små blomster har en benägenhet att föröka sig tusenfalt i ett enormt kvickt tempo. Vill man äga en grön gräsmatta är de gula maskrosorna grundligt irriterande.

• Tistlar

Ännu ett ogräs som trivs på gräsmattor, men som ger större olägenhet än maskrosorna. Tistlar sticker en på fötterna när man promenerar barfota och är I synnerhet störiga ifall man har barn som man önskar ska få ränna obehindrat på gräset om somrarna.

• Åkerfräken

Detta är en rätt så tråkig planta, men som har en tendens att dyka upp överallt i tid och otid. Därtill är åkerfräken ett gissel att bli av med. Ogräsmedel gör absolut det ultimata jobbet, men ett råd är att man bryter stjälken en aning innan man besprutar, så att ogräsmedlet verkligen tränger in ordentligt.

Gör så här

När man ska spruta ogräsmedel i sin trädgård så är det viktigt att utföra en del åtgärder före man sätter igång:

• Se till att inga människor eller husdjur befinner sig i trädgården, speciellt inte barn.

• Täck samtliga de plantor du vill spara i trädgården med papp alternativt plast innan du sprutar. Ogräsmedel gör dessvärre ingen åtskillnad mellan ogräs och andra växter.

• Vattna trädgården cirka två dagar innan du påbörjar besprutningen.

• Vädret ska vara torrt vid besprutningen för bästa utfall.

• Bästa tiden att applicera ogräsmedel är mellan mars och september.

• Skydda dig själv med heltäckande mundering, andningsskydd, ögonskydd och handskar.

• Se till att ditt ogräsmedel är rätt blandat och applicerat i din applikator.

• Se till att du känner till hur din applikator fungerar innan du sätter igång.

Idag är det vanligtvis rekommenderade tillvägagångssättet att applicera ogräsmedel att begagna sig av en ryggspruta. Dessa finns i både elektriska och manuella varianter. På www.allt-fraktfritt.com finns riktigt effektiva ryggsprutor att köpa till bra priser.

Kan ogräsmedel vara skadligt?

På grund av att ogräsmedel är gift avsedda att ta kål på växter så kan substanserna definitiv vara skadliga om de hanteras på felaktigt sätt. Barn får bestämt inte komma i kontakt med ogräsmedel, och den som ska hantera dem bör vidtaga alla rekommenderade försiktighetsåtgärder.

Dags för sanering när möglet angriper

Att sanera mögel kan betyda allt från att tvätta rent en yta av kakel med Fulstopp
till att praktiskt taget riva ut en komplett inredning, byta ut takstolar samt gräva en ny källare. Vad som avgör saneringens omfattning är hur djupt och utbrett möglet är.

Svamp växer i två varianter, antingen som jäst eller som mögel. Jäst är då varje cell är en egen individ. Mögel däremot är en stor mängd svampceller som skapar en tråd vilka kallas hyf. Flera sådana hyfer bildar därpå ett nätverk som kallas mycel. Dessa kan växa invasivt och etablerar sig väl i porösa material, så som betong och trä.

Mögel gillar att utöka där det förekommer fukt, så oftast har man inte endast problem med mögelangrepp utan också med fuktskador när man börjar undersöka om det är läge för mögelsanering. Mögel trivs att gro på organiska material, så som trä, jord och smuts i exempelvis badrum. Gamla matrester har nog samtliga någon varit med om att finna, övertäckt med ett ludet lager mögel – det är det enkelt att slänga, men vad gör man ifall det är innanför den kaklade badrumsväggen?

Mögel går även hand i hand med illa lukt – mögeldoften är en märkvärdig lukt som man känner igen när man en gång känt det. Lättast kan man karakterisera den som att det luktar gammalt och unket. När man känner mögellukt så är det vanligtvis redan ett manifesterat mögelangrepp som man har att göra med. Speciellt i sitt eget hus är det besvärligt att uppfatta små doftförändringar – efter några minuter i ett mögeldoftande hus har näsan vant sig.

För att utreda exakt var man har mögel kan man ta stöd av en mögeltekniker som har en specialtränad mögelhund. Dessa hundar har lärt sig markera mot var mögeldoften är som starkast och krafsar då på väggen. Det kan vara en bra idé ifall man anar att det förekommer mögel och inte är säker på var.

Vid mindre angrepp på släta, oorganiska ytor, så som kakel är det lättare att bli av med möglet. Svampar kan inte växa över rent kakel, utan kräver smuts, så som tvålrester samt hudavlagringar som finns i alla badrum. Man behöver inte mycket material för att bestrida möglet på sådana ytor – vanligt diskmedel att borsta med, och avsluta med ättika eller vittvinsvinäger för att inte få åter möglet på ett tag.

Kom ihåg att det jämt finns en anledning till varför möglet växer, och det stavas i närapå samtliga fall fukt. Det är viktigt att kontrollera ventilation och inte låta fukt bli stående.

Vid lite mer omfattande angrepp kan man välja att nyttja fogging. Det är en maskin som hettar upp mögeldödande medel varpå det förångas och släpps ut i utrymmet. De små dropparna kan då ta sig in på svåråtkomliga platser. Foggingmaskin uppföljs gärna med avfuktare och det förekommer ett flertal firmor runt om i landet som sysslar med detta.

I riktigt svårt angripna hus finns inget att göra än att byta ut det angripna materialet. Det kan vara mycket omfattande samt kostsamt. Är angreppet så allvarligt att man inte kan bo alternativt vistas i huset innan det ordnas så kan man ansöka om statlig finansiell hjälp. Det positiva med att sanera mögel på detta vis är att man helt blir av med svampen samt dess sporer och mykotoxiner.

Att fundera på då man ska sanera

Att sanera mögel alternativt annan mikrobiell påväxt kan göras på ett flertal olika vis. Vilket vis man väljer bör grunda sig på hur omfattande angreppet är, vad det är för material som är angripet och hur allvarliga symptom man ges från möglet.

Mögel är en svamp som växer i trådar, så kallade hyfer vilka bildar ett nätverk som heter mycel. Det gör att möglet kan växa in i porösa material, så som betong och trä och då blir mycket svåra att ta död på.

Mögelsvamp trivs där det finns fukt och organiskt material att livnära sig på. Mögel kan ge ifrån sig sporer samt mykotoxiner, beroende på vilken mögeltyp påverkar dessa sporer och mykotoxiner oss olika mycket. Typiska symptom som man kan få av mögel är sömnighet, huvudvärk, hosta, snuva och upprepade förkylningar.

Fukt och mögel är ett bekymmer som inte ska tillåtas i något hem, utan ska ordnas så snart det upptäcks. Dålig lukt är ett vanligt tecken på mögel – det luktar unket och instängt. Denna lukt biter sig ofta fast i kläder och inredning och kan bli besvärlig att få bort fastän man tvättar kläderna upprepade gånger.

Mögel kan växa i badrum, trots att kakel är en slät och i vanliga fall ogästvänlig plats för svamp. Det beror på hudavlagringar och tvålrester som samlas där när man duschar eller badar. I kombination med ett illa ventilationssystem så blir det ett smörgåsbord av läckerheter för möglet.

I ett sådant utrymme, där man har att göra med släta ytor så räcker det oftast med att man städar ordentligt. För att bli kvitt med möglet kan man nyttja vanligt diskmedel samt avsluta med ättika eller vittvinsvinäger. Undvik klorin eftersom det inte alls är gynnsammare mot möglet än ovanstående medel, men däremot är betydligt sämre för naturen!

Se dessutom alltid över ventilationen vid en mögelsanering, med tanke på att den är oerhört betydelsefullt att fukten inte blir stående i ett utrymme med tanke på att det är en förutsättning därför att mögel och annan mikrobiell påväxt ska kunna tillväxa.

Vid mer omfattande angrepp så ska man utreda hur utbrett det är. Man kan då ta hjälp av en så kallad mögelhund, vilket är en specialtränad hund som kan uppfatta mögellukt. Dessa används av mögeltekniker som en del av undersökningen.

Vid fall där möglet växer över otillgängliga platser eller där ett avgränsat utrymme är utsatt så kan man nyttja så kallad fogging. Det innebär att man, med assistans av en speciell foggingmaskin värmer upp mögeldödande medel varpå det förångas. Denna ånga av mögeldödade medel har lättare att tränga in på svårtillgängliga ställen.

Det är betydelsefullt att man inte uppehåller sig i rummet på samma gång som fogging sker, samt att man vädrar ut noggrant efteråt eftersom medlen man använder kan vara hälsovådliga. Ofta kombinerar man denna teknik med installerande av en antingen tillfällig alternativt permanent avfuktare om det rör sig om mögel i exempelvis källare, vind alternativt andra platser som inte ventileras tillräckligt. Varken fogging eller vanlig tvätt tar bort sporer alternativt mykotoxiner.

Om mögelangreppet (i ett bostadshus) anses vara så kraftigt att man inte kan bo där så kan man få ekonomiska underhåll för att utföra en totalsanering, vilket i praktiken medför att man tar bort allt det angripna materialet. Att sanera på detta sätt är omständigt och kostsamt men ger i särklass det ultimata skyddet med tanke på att man får bort både möglet, sporerna och mykotoxinerna. Efter saneringen skyddar man alla ytor med hjälp av Tvärstopp.

Har du drabbats av hussvamp som du önskar avverka?

Att sanera hussvamp är ett omfattande och omständligt projekt – det finns inget enkelt sätt att bli av med denna fruktade svamp. Därför bör man skydda med Fulstopp eller Tvärstopp innan man får hussvamp – det är simpelt.

Äkta hussvamp, som på latin heter Serpula lacrimans, ligger ofta latent inom trähus och väntar på att miljön ska bli fördelaktig. Det latinska namnet betyder ”den gråtande” och kommer från att svampen bildar klara vattendroppar över sin yta – det ser ut som om svampen gråter.

Hussvamp är en brunrötesvamp och anses vara en av de absolut riskfyllda för virke samt träkonstruktioner. Det har att göra med hur svampen beter sig. Den bryter ner cellulosa i träet vilket förstör virkets bärkraft.

Äkta hussvamp växer precis som mögel i nätverk tillsammans med mycel som kan tränga in djupt i träet. För att expandera krävs det fukt och vanligtvis är det många svampar och annan mikroiell påväxt som har vuxit till sig i ett fuktskadat och angripet utrymme. Detta medför det ibland svårt att separera hussvamp från mer benigna svampar. Till exempel mögelhundar kan inte känna skillnad Serpula och mer harmlösa svampar.

Vanligtvis pratar man om illa lukt vid mögel – det luktar unket och gammalt, men i fallet hussvamp så kan man istället känna en lukt som av champinjoner. Det är inte heller samtliga gånger som svampen ens avger någon lukt.

Hussvamp växer vanligtvis i närmiljö av kalkrika material, så som skorstenar. Det beror på att det avges oxalsyra när svampen bryter ner träet. För att svampen ska överleva krävs det att oxalsyran kan neutraliseras, vilket sker med hjälp av kalk. Renoveringar av skorstenar och annat där kalkrikt material har adderats kan leda till att hussvampens dvala upphör och det plötsligt blossar upp.

Hussvamp känner man igen på de rejäla mängder sporer som avges från svampkroppen. Det kan beskrivas vid att någon har hällt ut kakao och det kan röra sig om många miljarder sporer. Svampen kan även spridas kvickt om det är gynnsamma förhållanden – upp till 6mm per dygn!

Det absolut viktigaste att fundera på när det gäller hussvamp är att minimera fukten. Det definitivt bästa sättet att hålla svampen på distans är att få det så torrt som möjligt. Det är betydelsefullt att understryka att torka inte tar död på hussvamp utan bara medför så att den går in i ett dvalliknande läge.

För att få bort hussvamp så måste man vara radikal – avlägsna allt angripet material plus en säkerhetsmarginal på en meter av friskt material runt omkring angreppet. Man bör dock tänka efter med hur mycket man tar bort – om funktionen är oskadad så behöver man inte avlägsna materialet – det kan räcka med att torka ut det ordentligt. Elda upp allt det borttagna materialet omedelbart för att ta död på svampen!

Ofta är en sådan omfattande sanering tätt sammankopplad med att renovera huset. Se då till så att allt nytt material samt byggnadsplatsen är ordentligt torr, med tanke på att man annars riskerar att få angrepp av mögel omedelbart i anslutning till renoveringen.

För att sanera hussvamp krävs alltså att man tar bort angripet material – hur mycket är en bedömningsfråga – men framför allt så ska man se till så att svampen inte får någon fukt!

Vad ska man tänka på inför saneringen av mögel?

Att sanera sitt hus från mögel får många att avskräckas och förknippa med stora kostnader. Det behöver inte vara så dramatiskt att uträtta en mögelsanering, och ifall man är ute i god tid och gör ett grundligt jobb, så behöver det aldrig bli så farligt. Ännu bättre är att motverka med Tvärstopp alternativt Fulstopp och undgå få mögel att sanera.

Mögel trivs bra där det finns mycket fukt. En fuktskada följs följaktligen ofta av mögelangrepp ifall man inte åtgärdar problemet och ser till så att fukten försvinner. Mögel är svampar som växer i trådar som bildar nätverk, så kallade hyfer och mycel. Vissa mögelsorter kan utsöndra sporer och mykotoxiner, vilka kan ge symptom hos människor.

Vanliga symptom kan vara trötthet, huvudvärk, upprepade förkylningar, snuva samt hosta. Vanligtvis kommer sådana symptom smygande och det är inte jämt man inser att det beror på just mögel. Ett sent tecken på mögel är en för mögel egenartad illa lukt – det luktar unket och gammalt.

Mögel kräver, bortsett från fukt, något att växa över. Det ska helst vara av organiska material, så som trä och jord, men det kan även börja växa mögel på kakel i badrummet. Då växer möglet i fogarna och livnär sig på tvålrester samt hudflagor som förekommer i just badrum. Mögel i badrummet ter sig vanligtvis som svarta små prickar, så kallat svartmögel.

Dessa små prickar kan man ganska lätt bli av med genom att rengöra kaklet utförligt med diskmedel och vatten. Se till så att möglet skrubbas bort noggrant. Fullborda jobbet genom att torka av med ättika alternativt vittvinsvinäger för att hålla möglet väck. Dessvärre lämnar svartmögel kvar missfärgningar, framförallt i fogarna, varpå det likväl kan se tråkigt ut, men själva mögelsvampen dör och går bort av denna åtgärd.

Det är jämt angeläget att se över ventilation i samband med att man har drabbats av mögelangrepp som inte enkelt kan förklaras av exempelvis gamla matrester eller vattenläckor. Om ventilationen är dålig stannar fukten längre i ett utrymme, vilket gör det gynnsammare för mögel att växa till just där.

Om möglet växer på ett mer utbrett sätt och inte så enkelt kan tas bort som på släta ytor, så kan man ha användning av foggingmetod. Denna metod går ut på att man värmer upp mögeldödande medel så att det avdunstas. Ångan gör så att medlet lättare kan tränga in i material och tillintetgöra svampen helt och hållet.

Det är angeläget när man foggar att man inte vistas i samma rum som maskinen utan att det är strikt avgränsat till utrymmet som saneras. Efter foggning bör man vädra ut noggrant innan man vistas i rummet under längre tid. Det kan vara en fördel att efter foggning sätta in en avfuktare i utrymmen så som källare, där det kan vara komplicerat att göra något åt ventilationen.

Vid rejäla mögelangrepp, där man inte kan vistas i huset innan det har åtgärdats så hjälper inte fogging som mögelsanering. Man tvingas då ta till mer drastiska åtgärder, nämligen att riva ut allt det mögelangripna materialet som finns och byta ut det. Angrepp som är så allvarliga har ofta pågått under en längre tid. Fördelen med ett sådant totalt vis att sanera mögel är att man får bort också mykotoxiner och sporer, något som annars kan stanna kvar länge efter en sanering.

Vad bör man fundera på före renoveringen?

Att renovera ett hus kan vara både dröm och mardröm. Det kan vara något som man har längtat efter att få uträtta, men likaså resultatet av en obehaglig överraskning. Det är jämt bättre att renovera av egen fri vilja än att vara tvungen till det p.g.a. till exempel mögel eller annan mikrobiell påväxt.

Det främsta man bör tänka på när man ska renovera sitt hus är hur mycket man kan och är redo att uträtta personligen. Hur lång tid får det ta? Hur stor del av huset ska renoveras? Att renovera hus kan betyda allt från att måla och tapetsera om till att praktiskt taget riva ur hela insidan av huset och byta ut det. Det är således enorma skillnader renoveringar emellan.

Under de senaste åren har gör-det-själv kulturen fått ett allt större genomslag. Det blommar upp allt fler byggföretag som säljer allt från hammare och spik till mer avancerade golvslipar – allt för att den händige ska kunna bygga sitt drömhus.

Oavsett vad man ska göra för renovering behövs det material i olika mängd samt prisklass. Det krävs också arbetsredskap. En god idé är att ha lite is i magen när det gäller material – ifall man ser renoveringen som en fortskridande hobby kan man ta det lite lugnt med att finna de perfekta beslagen eller den rätta nyansen på sitt kakel i ens badrum till korrekt priser.

Vad gäller arbetsredskap så är det bra att fundera på vad man verkligen behöver lägga pengar på och vad man kan vara utan. Vissa verktyg kan man alltid ha användning av senare, men de är faktiskt inte så många som byggföretagarnas reklamer vill hävda. Att lägga pengar på det som man också efteråt kan få användning av är bra därför att undvika en ocean av prylar som aldrig nyttjas.

Vissa företag hyr även ut maskiner som annars skulle vara väldigt dyra att köpa, och som är alldeles för bra för att vara utan under själva arbetet. Det är följaktligen viktigt att man tänker till innan man sätter igång med renoveringen, för att undkomma onödiga utgifter samt spill av tid. Att bygga om och överhuvudtaget utföra jobb i sitt hus tar ofta lite längre tid än vad man har räknat med, särskilt ifall man ger sig in på saker som man antagligen inte har fullständigt hundra koll på.

Det är bra att ta tidsfristen i övervägande redan innan man börjar därför att det annars kan sluta med att man har ett halvfärdigt badrum som inte fungerar som det ska samt är sönderstressad för att det som började som en hobby har börjat ta upp all vaken tid. Även de finaste renoveringar är inte värda att må dåligt över – man kan anlita hantverkare.

När man renoverar utrymmen p.g.a. fukt samt mögel är det angeläget att man ser till så att ventilationen blir bra, eftersom möglet annars snabbt kommer åter. Mögelsanering som slutar med renovering är det mest effektiva sättet att helt bli kvitt möglet. Därefter skydda mot ny påväxt med hjälp av Tvärstopp eller Fulstopp.Det är dock vanligtvis mycket dyrt, men vid riktigt allvarliga fall kan man få bidrag för att renovera och sanera.

Vad ska man fundera på inför renoveringen av huset?

Att renovera hus är för flera en dröm. Det är dock inte varje gång det blir som man har tänkt sig, och då och då är anledningen till varför man renoverar inte den man kunde önska. Fukt och mögel kan till exempel ställa till med enorma bekymmer som till sist kräver att man renoverar hela huset för att bli av med det och kan bo i huset själv, då det har gått så långt att det inte enbart räcker med sanering.

Ett grundläggande tips när man funderar på att renovera sitt hus är att slå sig ner ner och reflektera över hur omfattande renoveringen ska vara. Det kan ju röra sig från allt mellan att tapetsera alternativt måla om till att röja upp hela huset och praktiskt taget byta hela inredningen.

Hur mycket tid, kraft samt kapital är man redo att lägga ner? Om man inte känner att man klarar av det man ska utföra eller har tillräckligt med tid är det gynnsammare att anlita en hantverkare än att kämpa sig blodig på något som kanske ändå inte blir bra. Det är bra att tänka på, speciellt i dagens samhälle där hemmafixaren har nått en form av guldålder.

Det finns otroliga mängder saker som säljs av ett allt ökande antal återförsäljare för byggmaterial. Program på tv som visar hur mycket man kan göra själv går omlott varandra. Det är stundtals klokt att ta ett steg tillbaka och fråga sig själv vad man behöver, ifall det är vettigt att uträtta det själv och om det verkligen är vad man vill ha?

Vid varje renovering behövs verktyg, förutom allt material man ska nyttja. Om man vill så finns det mesta hos diverse företag, men man ska helst fråga sig innan man spenderar flera tusen kronor på saker som man möjligtvis bara behöver till en detalj och som man senare inte kommer att ha någon användning av. Många firmor hyr ut maskiner, så som sågar och golvslipar, vilket kan vara en god idé att undersöka.

När man bygger om och renoverar är det viktigt att man inte låter material ligga kvar på byggarbetsplatsen eftersom det är en tillväxtzon för mögel och annan mikrobiell påväxt. Ifall man renoverar p.g.a. just mögel eller fuktskador så är det enormt angeläget att man ser över ventilationen med tanke på att det annars är hög risk för att möglet kommer åter.

Ifall mögelangreppet är så omfattande att man inte kan vistas i huset förrän det har åtgärdats så kan man ansöka om att få bidrag. Mögelsanering genom renovering och på så vis ersätta allt det angripna materialet är det absolut ultimata sättet att bli kvitt med inte endast mögelsvamparna utan också deras sporer samt mykotoxiner, vilka annars kan finnas kvar efter en sanering och fortskrida orsaka symptom.

När man renoverar själv är det bra att ha gott om tid och att se det som ett fritidsintresse snarare än ett tvång. Då kan man ta det lugnt i valet av material och hitta exempelvis ett perfekt kakel till badrummet eller exakt rätt beslag åt köksluckorna. Det är då bra att tänka på att inte börja riva i allt utan arbeta gradvis – på så vis kan man leva och bo i huset på samma gång som man renoverar.

Det finns en massa komponenter att tänka på när man talar om att renovera hus, men främst bör man tänka på att det ska vara något som är roligt och som man vill uträtta – då blir resultatet garanterat mycket bättre! Glöm inte att skydda slutresultatet med hjälp av Fulstopp
.

Undvik påväxt på huset

Påväxt, eller mikrobiell påväxt som det också kan heta, är en samlingsterm för både mögel och bakterietillväxt i ett utrymme. Beroende på vilken alternativt vilka mikrober det rör sig om samt spridning och mängd är det olika allvarligt. Det är oavsett vilken gestaltning det rör sig om en god idé att försöka få bort det innan det ställer till med större bekymmer.

En mikrob är en levande organism som man inte kan uppmärksamma med hjälp av blotta ögat. Vad som räknas hit är ibland diffust men kort bör man säga bakterier, arkebakterier, protozoer, vissa mögelsvampar, växter och djur. Det är alltså en oerhört vid grupp organismer, där somliga kan verka hälsovådligt, andra inte alls och en del beter sig som opportunister – de är endast hälsofarliga när tillfälle ges, men annars kanske rent nödvändiga för vår överlevnad, så som vissa bakterier i tarmens normalflora.

Vanligtvis när man talar om mikrobiell påväxt menar man oftast mögel och man nämner det gärna samma mening som hus, sanering och att renovera. Hur farligt är det att ha mögel i källaren, på vinden alternativt i ens badrum? Mögel är aldrig acceptabelt, utan man bör sanera det så fort man upptäcker det istället för att gå med det.

Mögel släpper ifrån sig sporer och somliga arter ger även ifrån sig mykotoxiner som kan verka irriterande framför allt gällande luftvägarna. Man har mer och mer börjat kombinera fysiska symptom med att man bor, eller uppehåller sig stor del i ett mögelskadat hus, så som huvudvärk, upprepade förkylningar samt utmattning.

Hur blir man då av med mögel? Mögel och annan mikrobiell påväxt trivs där det finns fukt. Ett första steg är således att se över ventilation, men även omgivande dränering om problemet bildas i en källare. Mögel växer helst på organiska material, med undantag för material som är täckta av organiskt skräp.

Mögel i badrum yttrar sig ofta som svarta små prickar i kakelfogarna. Normalt kan inte mögel växa på rent kakel, men ofta hopas det i fogarna mindre hudrester, tvålrester och övrigt gott för möglet att festa på. Har man påväxt i sitt badrum är en plan, förutom att se över ventilationen, att tvätta grundligt med diskmedel samt avsluta med hjälp av ättika eller vittvinsvinäger.

När det kommer till mer porösa material så som betong, ska man inte nyttja ämnen lösta i vatten med tanke på att det vanligtvis leder till att möglet istället för att försvinna får en extra kick och växer till sig ännu mer, p.g.a. den tillsatta fukten! Man ska aldrig använda klorin, varken på släta alternativt porösa ytor eftersom det är starkt miljöfarligt, hälsovådligt och därutöver har oerhört låg verkning, jämfört med vanligt diskmedel.

Man kan dessutom bli av med mikrobiell påväxt genom att använda sig av foggning, vilket innebär att man med avlastning av en speciell maskin hettar upp ett mögeldödande medel varpå det förångas. De små dropparna kan leta sig in skrymslen och vrår och där ha effekt på möglet. Dessa maskiner tillhandahålls vanligtvis av diverse firmor som håller på med mögelsanering. Man ska inte vistas i samma rum när sanering sker.

Efter att ha fått bort möglet är det angeläget att se över så att det inte blir för fuktigt i utrymmet därför att undfly att man ånyo får påväxt i sitt hus. Samt att applicera ett lager Fulstopp som skyddar framåt i tiden.